czwartek, 15 maja 2008

ETYKA A RELIGIA

A propos bycia chrześcijaninem… Miłosne zainteresowanie bliźnim, światem, to także cecha hinduizmu i jego odłamu – buddyzmu, w tym buddyzmu tybetańskiego.
Niektórzy wyznawcy tych religii z czczenia świętości każdej istoty ożywionej – zwierzęcia czy rośliny – uczynili credo. Wielu hinduistów idzie na spacer z gałązką, którą zamiatają przed sobą ścieżkę, by nie zdeptać żadnej mrówki: czyż mamy prawo zakłócać boską harmonię wszechświata, czyż możemy odmawiać innym istotom, drzewom, ptakom czy liściom prawa do życia?
To skomplikowana religia z niezwykle złożonym panteonem, ale bez wątpienia, to źródło wszelkiej etyki, w tym europejskiej. Judaizm, chrześcijaństwo i islam czerpały pełnymi garściami z religii irańskich (zoroastryzmu) i prahinduskich, których ślady możemy odnaleźć w wierzeniach i bóstwach Prasłowian.
Źródło wszelkiej etyki?...
Dalajlama uważał Jana Pawła II z przyjaciela, z wzajemnością zapewne. Widzieli się dziewięciokrotnie, zawsze to były to długie i pasjonujące rozmowy. Pewnego razu dalajlama powiedział po spotkaniu: „zgadzamy się niemal we wszystkim, jedyne, co nas różni to fakt, że papież uważa, że nie ma moralności poza religią”…
No dobrze, ale czy jesteśmy w stanie to odróżnić, określić, co w etyce ma, a co nie ma źródeł w religii?
Dalajlama wcale nie jest entuzjastą buddyjskiego prozelityzmu. „Niech każdy pozostanie przy religii, w której się urodził i wychował” – mówił wielokrotnie.
No właśnie. Dzisiaj wielu Europejczyków uważa się za ateistów, ale zostali wychowani w chrześcijańskim środowisku, w chrześcijańskiej mitologii, w chrześcijańskiej skali wartości i – niezależnie od deklaracji – de facto są chrześcijanami. Formacji intelektualnej i duchowej nie sposób się pozbyć, komuniści nawet nie próbowali. I Kim Ir Sen i Mao Tse Tung nawet nie próbowali udawać, że odchodzą od konfucjanizmu, Marks, Lenin Stalin i Hitler w oczywisty sposób usiłowali stworzyć nowe chrześcijaństwo, mniej lub bardziej świeckie.
No więc, Państwa zdaniem, istnieje czy nie etyka oderwana od religii?


Foto za www.creamoselfuturo.com